remenyik.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Isten hozott iskolánk honlapján!

Ez az oldal egy találkozó hely. Mindegy, hogy most olvasol először erről az iskoláról, vagy Te magad is idejártál! Itt és most egy közösség életébe, múltjába és jövőjébe nyerhetsz bepillantást.

Reméljük hogy ez az oldal hosszútávon segít minket abban, hogy egymást jobban megismerjük, hogy sikereinket, örömeinket és élményeinket szélesebb körben megoszthassuk, hogy a felmerülő problémákat összefogva közösen megoldjuk, és mindenek előtt, hogy egyre több lehetőséget találjunk a személyes találkozásra.Óvodai beíratás

Szeretettel várjuk mindazokat a szülőket, akik úgy döntöttek, hogy a mi óvodánkba íratják be gyermeküket.

A beíratás időpontja:

2016. augusztus 24. és augusztus 25. 09 – 15 óra

Helye: a lovasberényi iskola titkársága (Kossuth u. 90. – az óvoda épülete mellett)

A beíratáshoz szükséges okiratok:

-       A gyermek születési anyakönyvi kivonata

-       A gyermek és a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája

-       A gyermek TAJ kártyája

A gyermek az óvodába akkor vehető fel, ha 2016. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, vagy a felvételtől számítva 6 hónapon belül betölti azt.

Amennyiben a gyermek korábban már más óvodába járt, a beiratkozás/átiratkozás az alábbiak szerint történik:

A szülőnek szóban, vagy írásban be kell jelentenie a jelenlegi intézményben a váltás szándékát. Meg kell jelölnie azt a napot, amelyen a kiíratást kéri, és meg kell jelölni pontosan azt az intézményt (címmel együtt), ahová a gyermeket át szeretné íratni. Ezek után a jelenlegi intézmény egy értesítést fog küldeni a befogadó intézménynek az óvodaváltási szándékról. Végül a befogadó intézmény egy visszaigazolást fog küldeni a régi óvodába a befogadás tényéről.

A beiratkozáshoz a fent megnevezett okmányok ekkor is szükségesek számunkra az adategyeztetéshez.

Intézményünk neve és címe:

Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

8093 Lovasberény, Kossuth u. 90.

 

 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELETEK

A tanévnyitó istentiszteletet Lovasberényben 2016. augusztus 28-án 10.30 órakor, Vértesacsán délután 17 órakor tartjuk.

Minden tanulót, szülőt, érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

GYÖRE KATALIN EMLÉKÉRE

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

 

(Juhász Gyula)

 

 

Ma szomorú hír jutott el a vértesacsai iskola volt tanítványaihoz és dolgozóihoz.

Az iskola korábbi igazgatója, kiváló tanára távozott el tegnap.

Kati néni több, mint húsz éven át tanította az acsai gyerekeket a matematika és a fizika tudományára, de ha kellett kémiára, vagy éppen műszaki tudományokra is. Soha nem adta fel, minden gyermeknek segített megérteni a feladatokat, támogatta őket nehézségeikben. Meg sem mondhatjuk azoknak az ifjaknak a számát, akiket ő segített a falunkban érettségihez, vagy diplomához. Óriási szorgalommal, példaértékű kitartással, gyakran a tanítványok erőfeszítéseit is meghaladó módon küzdött velük és értük. Legtöbbször náluk is jobban izgult egy-egy felvételi, vagy érettségi eredménye miatt.

De nem csak tanított, osztályfőnökként nevelte is a gyermekeket. Baráti hangvétele, odaadása a legkedvesebb osztályfőnökké avatta minden csapata számára.

Kollégáit támogatta, jó kapcsolatot ápolt mindenkivel az iskolában. A szülők körében is közkedvelt volt, rendszeresen tanáccsal látta el a hozzá fordulókat.

De nem csak tanított Kati néni! 11 éven át volt iskolánk igazgatója. Vezetőként legfontosabb az volt a számára, hogy mindig nyugodt munkavégzést biztosítson a pedagógusok és alkalmazottak számára, és a gyermekek mindig jól érezzék magukat az iskolánkban.

Személyében egy kiváló, igazi pedagógus, egy kiváló kolléga távozott el.

Emlékét szívünkben őrizzük!

 

 

Három tanulónk Portugáliában!

Iskolánk három tanulója, Horváth Péter Barnabás, Nemes Adrián és Brucker Barnabás július 2-án Portugáliába utaztak.

A gyermekek kiváló futball teljesítményük révén a Puskás Akadémia játékosaiként jutottak ilyen messzire.

Portugáliában mérkőzéseken vettek részt, valamint kapcsolatba kerültek az ottani futballcsapatokkal, híres játékosokkal is.

Gratulálunk a gyermekek kiváló sportteljesítményéhez, kívánunk nekik sok sikert a továbbiakban is!

 Vuityné S. Klára            

 

 

Egyházközségünk 2016 szeptemberétől református óvodát indít

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

 

Terveink szerint Egyházközségünk 2016 szeptemberétől református óvodát indít. Hitünkből fakadó küldetésünk, hogy Isten üzenetét hirdessük a legkisebbek között is.

Egy vegyes korosztályú csoportba várjuk minden olyan család kisgyermekét, mely elkötelezett a keresztyén értékrend mellett. Más felekezetű (vagy még meg nem keresztelt) gyermekeket is szívesen látunk, és támogatjuk, hogy saját közösségük tagjai maradjanak. Reméljük, hogy új intézményünk hírét a környező településeken élő gyülekezetek is örömmel fogadják!

Hisszük, hogy minden gyermek Isten ajándéka, és a nevelés első és legfontosabb színtere a család. Ezért fontos számunkra a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel való szoros kapcsolat és együttműködés. Egymástól folyamatosan tanulva, egymást kölcsönösen segítve válhat az óvoda olyan hellyé, ahol a kisgyermek otthon érezheti magát, biztonságban és szeretetben növekedhet, és kamatoztathatja Istentől kapott talentumait.

Jelenleg teljes erőnkkel azon dolgozunk, hogy szeptemberben minden úgy várja a belépő apróságokat, hogy még a szüleik is újra óvodások akarjanak lenni!

Bővebb tájékoztatással hamarosan szolgálunk!

  Hajdú Szabolcs Koppány      

  lelkipásztor      

 

 

Részt vettünk a Református Zenei Fesztiválon

2016. május 28-án, szombaton iskolánk első alkalommal képviselte magát a Református Zenei Fesztiválon.

A Nemzeti Múzeum kertjében megrendezésre került ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLATON való részvételre vállalkoztunk.  Az énekek és a kórusművek kíséretét rézfúvós együttes látta el. A kora esti énekszolgálat összpróbája délután kezdődött a LÓNYAY Utcai Református Gimnáziumban.

Az 500 fős kórusban iskolánkat 25 fővel képviseltük. A  diákokból és felnőttekből álló csapatot  Elbertné P. Rita, Kovács Mária és Kálmán-Redling Laura készítette fel.

Büszkék vagyunk tanítványainkra, hiszen az 500 fős kórus legfiatalabb tagjaiként szolgálhattunk ezen a nagyszabású rendezvényen!

 

Zenei sikereink

Nagy öröm számomra, hogy a Móron megrendezésre került 15. Megyei Zongoraversenyen iskolánk két növendéke is szép eredménnyel szerepelt. Őrszigety Anna és Elbert Tamás egyaránt bronz minősítést kapott egy nagyon erős mezőnyben. Köszönöm a gyerekeknek a plusz munkát, és külön köszönöm a szülöknek, hogy ők is fontosnak tartják gyermekük ezirányú érdeklődését és megteremtik a hátteret a minőségi munkához.

Jokkel Rita

 

Hangszersimogató

Április 12-én iskolánk néhány művészeis tanulója és tanára óvodai nagycsoportosokat látogatott meg Lovasberényben, Vértesacsán és Tabajdon. A hangszeres bemutatók célja a jövendő iskolások és szüleik segítése a hangszerválasztásnál és tájékoztatásuk a nálunk folyó művészeti munkáról.
A kicsik nagyon érdeklődve, aktív részvétellel, hálásan fogadtak bennünket. Köszönöm a szereplést tanulóinknak, Őrszigety Júliának, Varga Vilmosnak és Bágyi Leventének, tanár kollégáim közül pedig Márkosi Józsefnek, Kiss Ernőnek, Nagy-Miklós Péternek és Persztegi Nagy Istvánnénak. Külön köszönöm az érintett óvodapedagógusnak az eseménysorozat megszervezéséhez nyújtott lelkes segítségét.

Képünk a lovasberényi óvodában készült

Bágyi Balázs
művészeti intézményegység-vezető

 

Zenei versenyen jártunk

Iskolánk művészeti -intézményegységének zongora szakos növendéke Elbert Tamás, Dunaújvárosban megrendezésre került Megyei Diáknapokon klasszikus zene kategóriában ezüst minősítést kapott. Tamás felkészítő tanára Jokkel Rita. Elért eredményéhez neki is, tanárának is, ez úton is gratulálunk!

 

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy iskolánkban a 2016/2017. tanévre a beiratkozás az alábbiak szerint történik a lovasberényi és a vértesacsai intézményeinkben:

A beiratkozás időpontjai:

2016. április 14. (csütörtök) 9-16 óráig,

                      15. (péntek)  9-16 óráig az iskolák titkárságán.

A gyermek beiratkozásához kérjük hozza magával:

A szülő:       - személyi igazolványa

                    - lakcímkártyája

A gyermek: - születési anyakönyvi kivonata

                    - személyi igazolványa

                    - lakcímkártyája

                    - taj - kártyája

                    - óvodai szakvélemény

                    - nevelési tanácsadó szakvéleménye (akinek van)

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket és Gyermekeket!

 

Siker a tanulmányi versenyeken

A székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola minden évben meghirdeti tanulmányi versenyét, a környék református iskoláinak, és a székesfehérvári általános iskoláknak. Az idei évben a 4. osztályos környezetismeret versenyen indultunk, a Szabó Janka, Elbert Máté, Hajdú Koppány Bulcsú alkotta csapat, a 4. helyet szerezte meg. (felkészítő tanár: Faddiné Szita Erzsébet)

A 6. osztályosoknak rendezett angol nyelvi versenyben, az Albrecht Anna, Gertner Fanni, Varga L. Vilmos tanulókból álló csapatunk, mindenkit maga mögé utasítva, jelentős fölénnyel lett első helyezett! (felkészítő tanár: Sebestyén Mónika)

 


6. oldal / 19

Akadálymentesítés

Névnap

Szótárak

Beiratkozás

EFOP 3.3.7-17-2017

Látógató számláló:

Tanároknak

Keresés