remenyik.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Isten hozott intézményünk honlapján!

Ez az oldal egy találkozó hely. Mindegy, hogy most olvasol először erről az iskoláról, vagy Te magad is idejártál! Itt és most egy közösség életébe, múltjába és jövőjébe nyerhetsz bepillantást.

Reméljük hogy ez az oldal hosszútávon segít minket abban, hogy egymást jobban megismerjük, hogy sikereinket, örömeinket és élményeinket szélesebb körben megoszthassuk, hogy a felmerülő problémákat összefogva közösen megoldjuk, és mindenek előtt, hogy egyre több lehetőséget találjunk a személyes találkozásra.Farsang Vértesacsán

Felsős farsang: február 12.

Alsós farsang: február 19.

Alsós farsang

 

Családi istentisztelet 2016. január

„…éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” (Efézus 5.8)

Legyünk együtt 2016. január 31-én 10.30-tól a lovasberényi református templomban családi istentiszteleten.

Az alkalmon szolgál az 5. a és az 5. b osztály.

 

Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny

December 15-én iskolánk szervezésében került sor a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny ez évi, második területi előválogatójára a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban.A fellépők a csákvári Esterházy iskolából, a bicskei Prelúdium AMI-ból és iskolánkból érkeztek és neveztek a versenyre. A szakmai zsűri (Enyedi Ágnes, Németh István, Varró János) összesen 28 dalcsokrot hallgatott meg a délután folyamán. Enyedi Ágnes,  a szakmai zsűri tagja  értékelésében elsősorban az énekesekhez szólt:

"Látszik rajtatok, sőt sugárzik is, hogy valóban szerettek énekelni. Figyeltek egymásra, és dalcsokraitokban megmutatkozik saját egyéniségetek is!"

A zsűri elismerően nyilatkozott a gyerekek felkészültségéről, arról, hogy az életkoruknak megfelelő dalcsokrokat sikerült összeállítani, s hogy valójában alig volt különbség a művészeti iskolás és a "sima" iskolás produkciók között.

A verseny után mindenki emléklapot vehetett át. A szakmai testület ezúttal 10 produkciót juttatott tovább a megyei döntőbe:

Jármy Emese Réka (Bicskei Prelúdium AMI)

Bicskei Bitangok (Bicskei Prelúdium AMI)

Pausch Napsugár (Esterházy Iskola, Csákvár

Dalospacsirták (Esterházy Iskola, Csákvár)

Feil Laura 1.o.(felk.: Magyarné Szita Melinda), Bene Beatrix, László Zsófia, Aprónép 2.o.(felk.:Elbertné Pálházi Rita), Albrecht Dóra, Őrszigety Júlia 4.o. (felk.:Mikodi Edit) Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 A gyerekeket uzsonnával vendégeltük meg és egy kis ajándékot is kaptak.

Köszönjük szépen a Feleki Sándor Alapítványnak, Horváthné Elbertné Máriának, Miklósné Stettler Nórának, Magyar Zsoltnak és a verseny szervezésében, lebonyolításában segédkező valamennyi kollégának a segítségét.

A versenyen készült fotók megtekinthetőek a Fejér Megyei Művelődési Központ honlapján is /fejermmk.hu /.

                                                                                                                                                    /M.E./

 

Szépíróverseny 2015.

Iskolánk tanulói december első hetében házi szépíróversenyen vettek részt. A 27 gyerek nagy lelkesedéssel és elszántsággal másolta le a karácsonyi hangulatot idéző szöveget. Sok tetszetős munka született. A szakértő zsűri-Marcsi néni és Mónika néni - igyekezett igazságos döntést hozni. Íme a legszebben írók névsora!

3-4. osztály kategóriájából 1. helyezett: Simon Réka Amina 3.o.

                                           2. helyezett: Bors Boglárka Napsugár 4. o.

                                           3. helyezett: Nyizsnyik Zoltán 4. o.

5-6. osztályból 1. Németh Márton 5.a

                         2. Páthi Vivien 6.

                         3. Komlósi Ákos 6. osztályos tanulók.

A 7-8. osztályos korcsoportból 1. Molnár Angéla 7.-es

                                                   2. Németh Bence 8.-os

                                                   3. Czinkán Petra 7.-es tanuló

Jövőre is várok minden érdeklődőt!                                       Schneider Istvánné

 

 

Mikulás buli Vértesacsa

Mikulás buli

 

A mi „fülemüléink”

2015. november 14-én részt vettünk Etyeken a X. „Fülemüle” Népzenei Fórumon. A neves népdalénekesekből, népzenészekből álló zsűri az alábbi minősítésekkel jutalmazta iskolánk tanulóit:

Magyar Adél szólóének 6. osztály – Nívódíj

Fürtöcske Énekegyüttes /Erdő Melinda, Gertner Fanni, Magyar Adél, Őrszigety Anna, Páthi Vivien/ 6. osztály – Nívódíj

László Júlia, Szepetneki Szonja Énekkettős 5.b osztály – Kiemelt Nívódíj

Őrszigety Anna szólóének 6. osztály – Kiemelt Nívódíj

Felkészítőjük Mikodi Edit volt.

Gratulálunk versenyzőinknek. Köszönjük Magyarné Szita Melindának és Nagy Zsuzsának a szállításban nyújtott segítségüket. /M.E./

 

Művészeti hírek

Lehetőségünk nyílt, hogy október 28.-án néhány növendékkel látogatást tegyünk Budapesten a Művészetek Palotájában, ahol meghallgathattuk Verdi nagyszabású gyászmiséjének, a Requiemnek a főpróbáját a Nenzeti Filharmónikusok a Nemzeti Énekkar közreműködésével, Antal Mátyás vezényletével.

A próbalátogatás remekül sikerült, a gyermekeket teljesen lenyűgözte a műhely munkába való betekintés és az a minőség, ahogy az ország első zenekara és énekkara dolgozik, nem beszélve a világszintű szólistákról. A több, mint három órás próba szinte pillanatok alatt elröppent, utána egy rövid sétát tettünk a Duna partján, eljutottunk a közeli szoborparkba is, ahol nemzetünk színészei a legemlékezetesebb szerepeikben bronzba öntve láthatóak.

Köszönjük az iskolának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta az egyik kisbuszt!

Jokkel Rita zongoratanár

 

Geoff Warren angol fuvolaművész koncertje

November 7-én szombaton 19 órakor Lovasberényben a Gyülekezeti Teremben kerül sor Geoff Warren angol fuvolaművész koncertjére. A jazz-koncerten közreműködik Oláh Dezső zongorán, Oláh Péter nagybőgőn és Bágyi Balázs dobon. Az eseményre a belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel várunk!

 

 

Alapfokú művészeti oktatás térítési díjai 2015/2016. tanév

Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Alapfokú művészeti oktatás térítési díjai

2015/2016. tanév

 

A térítési díj megállapítása az alábbiak szerint történik:

I.   Gyermekvédelmi támogatás esetén HH, vagy HHH helyzetet igazoló lappal ingyenes mindenki számára.

II.  Térítési díj mértéke új növendék esetén: 7.000.- Ft

III. Térítési díj mértéke a tanulmányi eredmény szerint:

Kategória

Tan. átlag

Térítési díj összege

I.

4,5 - 5

7.000.-   Ft/félév

II.

4,1 – 4,4

8.000.-   Ft/félév

III.

3,1 – 4,0

9.500.-   Ft/ félév

IV.

2,0 – 3,0

11.000.- Ft/ félév

V.

Elégtelen

12.000.- Ft/ félév


                      

                     A tanulmányi eredmény szerinti kategóriába történő besorolás mindig február 1. és  szeptember 1. napjával történik az elért tanulmányi átlag alapján. 

                     Új növendék esetén a tanulmányi eredmény szerinti térítési díj, kategóriába történő besorolás első időpontja mindig az első félév vége, addig a fizetés az I. kategória díja szerint történik.

 

IV.   Térítési díj mértéke az egy családból művészeti oktatásra járó gyermekek száma szerint:

(a díj gyermekenként fizetendő a tanulmányi eredmény szerint megállapított összeg alapján)

1      gyermek esetén fizetendő: 100%

2      gyermek esetén fizetendő: 75%

3      gyermek esetén fizetendő: 50%

4      és több gyermek esetén:     25%

A díj csökkentése csak akkor kérhető a testvérek száma szerint, ha mindegyik gyermek a Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti tagozatára jár.

 

V.    Különös méltányosság szerinti kedvezmény nyújtása

A méltányossági kérelmet az iskola vezetője bírálja el. A kérelmet legkésőbb minden tanév szeptember 30. napjáig el kell juttatni az iskola titkárságára. Az elbírálás határideje október 10.

A intézmény vezetője Lovasberény és Vértesacsa esetében tanévenként és intézményenként legfeljebb 5 fő, Pátka esetén legfeljebb 2 fő esetében adhat kedvezményt. A kedvezmény mértékét a kérelem alapján a vezető határozza meg az intézményegység-vezető véleményének kikérésével.

 

VI.   Térítési díj fizetésének mérséklése az iskolák alapítványainak, és a települések egyházközségeinek támogatásával

Az iskolák alapítványai, és a települések egyházközségei a szülők kérelmére saját megállapított szempontrendszerük alapján térítési díj-kedvezményt adhatnak a gyermekeknek.

Az iskola számára az alapítványok és az egyházközségek azt a térítési díjat fizetik be, amelyet az iskola a tanuló számára meghatározott.

 

VII.    A térítési díj összege a 18-22 éves korosztály számára megegyezik az I-VI. pontban foglaltakkal, ha a tanuló azon települések valamelyikén él, amelyeken az iskola működik.

Amennyiben más településről jár iskolánkba művészeti képzésre, az I-VI. pontokban meghatározottakon túl havonta 1000.- Ft hangszerhasználati díjat kell fizetnie.

 

VIII.    A tandíj mértéke 8.000.- Ft/ hónap.

 

IX.      Hangszerkölcsönzés díja

Amennyiben az iskola rendelkezik olyan hangszerrel, amelyet otthoni használatra kölcsönbe tud adni a tanulónak, a hangszer használatáért bérleti díjat kell fizetni.

A hangszer otthoni használati díja 4.000.- Ft/év, melyet legkésőbb október 15. napjáig kell befizetni az iskola titkárságán.

 

X.       A térítési díjat részletekben is be lehet fizetni az alábbiak szerint:

1.     részlet október 15-ig

2.     részlet december 15-ig

3.     részlet február 15-ig

4.     részlet április 15-ig

A térítési díjak meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után.

Lovasberény, 2015. szeptember      

                            

 

ERDEI ISKOLA

Iskolánk  sikeres TÁMOP 3.1.4-C pályázatának köszönhetően 3 napos erdei iskolába mentünk Vác-Szendehely Katalinpusztára .

 Érkezésünkkor még nem tudtuk elfoglalni a szobákat, ezért szabad foglalkozásként felfedeztük a táborhelyet, megcsodáltuk a vadaskert állatait, kipróbáltuk a játszóteret és az óriási kötélpályát, meglátogattuk az erdei boltot, majd rövid sétát tettünk a táborhely közvetlen környezetében is. Délután az erdész bácsi tereptan foglalkozást tartott, amelyen megismerkedtünk a térképpel és a túra jelzésekkel. A nap legizgalmasabb programja az éjszakai túra volt, ahol nem használhattunk elemlámpát. A sötét erdőbe érve bátorságpróba következett, párosával kellett eljutni Melinda nénihez, csakhogy István bácsi a vaddisznó hangjával ijesztgetett bennünket. Nagyon féltünk, de a túra után mindenki önfeledten mesélt az élményeiről. A második napon a gyógynövényekről tanultunk, megtudtuk, hogy az őszi kikerics lehet majd a jövőben a rák gyógyszere. Sok gyógynövénnyel ismerkedtünk meg, a tábor területén sokat meg is kóstolhattunk. Délután izgalmas erdei tanösvényre mentünk, átkeltünk Európa legnagyobb erdei függőhídján is. A hosszú túra után cinkeetetőt készítettünk. A vacsora után Andi néni bibliai növényekről készített számunkra feladatokat, majd Melinda néni kérdéseket tett fel Katalinpuszta élővilágáról, ezután az estét közösségi játékokkal folytattuk. Ági néni megtanított bennünket makaózni, amit aztán szabadidőnkben sokszor gyakoroltunk. Szerettünk volna tábortüzet gyújtani, de sajnos nem találtunk gyufát, helyette a szobánkban „pizsama partit”tartottunk. Az utolsó napon pakolás és rendrakás után parkvasutazni indultunk. Sajnos az egyik menet alkalmával a szerelvény kisiklott, amit a Debreceni Tv is felvett,  de komolyabb sérülés nélkül, vidáman indultunk vissza a táborhelyre. Ezután kisragadozókról hallhattunk érdekes előadást, az erdész bácsi egy Cuki nevű vadászgörénnyel lepett meg minket. Szabadidőnkben sokat számháborúztunk és ipiapacsoztunk, kihasználtuk a remek időjárást, szinte egész nap a jó levegőn voltunk.

Nagyon élveztük a 3 napot, rengeteg élménnyel, tudással gazdagodtunk, bármikor szívesen visszamennénk. Köszönjük iskolánknak a lehetőséget, a kísérő szülőknek (Putnai Zsófia, Nagyné Juhász Alexa) és a pedagógusoknak a gondoskodást.

Bándli Zsófi, Németh Tímea, Tóth Csenge 5.a osztályos tanulók.

 

Szüret az iskolában

Szeptember 23-án szerdán Törzsökné Mári néni ránk hagyományozott szőlőjét szüretelhettük le az iskolásokkal. A munka már kedden elkezdődött. A hetedikesekkel előkészítettük a szüreti eszközöket, elmosogattuk a kölcsönbe kapott darálót, prést, mustszűrőt és a szüretelő edényeket. Szerda délelőtt a nyolcadikosokkal pogácsát készítettünk az alkalomra. A negyedikesekkel kezdtük meg a szőlőszedést, majd sorban jöhetett a többi kisebb osztály is szüretelni. Lendületesen forgott a daráló, majd a présbe került szőlőből csorgott a mézédes piros must, amit többen már a helyszínen meg is kóstoltak. Az iskolaudvaron Rita néni vidám szőlőcsősz játékokkal alapozta a vigasság hangulatát. A nagyobbacskák „magyaros” ruhát öltve magukra szőlőkosárral a vállukon a templomba vezették az ünneplőket. A rövid utcai felvonulás után az udvaron Melinda nénivel sorversenyezhettek a gyerekek, a nyolcadikosokkal pedig találós kérdéseket, és rejtvényeket fejthettek. Közben pogácsát és mustot kóstolhattak. A rendezvényt táncházzal zártuk.

„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző” hangzott Andi néni szájából az ige a szüreti hálaadáson. Ezért az alkalomért bizony többszörösen is hálát kell adnunk. Legelőször is azért, mert ez a termés igazi ajándék volt, mi szinte semmit sem dolgoztunk korábban a szőlőben. A must finom, édes lett. Ragyogó napsütésben jókedvvel szüretelhettünk. Akiktől eszközöket kértünk kölcsön, jó szívvel adták oda. Épp annyi segítő anyuka akadt a dagasztáshoz, sütéshez, dekorációkészítéshez, kóstolóhoz, amennyire szükségünk volt. Ha Isten szeretete, mint az éltető nedv a szőlőtőben bennünk van és engedjük kiáradni, akkor teremhetünk ilyen édes gyümölcsöt, azaz kedves, vidám alkalmakat, maradandó élményt gyermekeink és magunk számára.                            CZs                                   

 


10. oldal / 21

Akadálymentesítés

EFOP 3.3.7-17-2017

Névnap

Szótárak

Látógató számláló:

Tanároknak

Keresés