remenyik.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
EFOP tájékoztató

Tájékoztató

E-mail Nyomtatás PDF

altIskolánk sikeresen pályázott az EFOP 3.3.7-17 „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása köznevelési intézményekben” konstrukció keretében.

Támogatási kérelmünk kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeként iskolánk nyertese lett a pályázatnak.

Elnyert támogatás összege: 75.000.000 Ft

Megvalósítási időszak: 2017. 11.15 – 2020. 11.14.

Megvalósítás helyszínei:

Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Lovasberény, Kossuth u. 90.

Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Kazay Endre Német Nemzetiségi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Vértesacsa, Vendel tér 17.

A pályázat célja: (Felhívás szerint)

az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;

a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;

a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;

új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;

az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;

a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;

az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;

az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához

Vállalásaink (Felhívás alapján)

a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.)

a lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából

az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;

közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése.

Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére.

(A Képzésben és átképzésben részt vevő pedagógusok száma indikátorba kizárólag akkreditált képzések számíthatók be, de a megvalósítás során nem akkreditált képzésen való részvétel is támogatott)

Az informális tanulási tevékenységek kísérleti megvalósítása:

a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése;

közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése

a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása

A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával.

A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi, és indokolt esetben külföldi (kizárólag EU tagországok) rövid tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára

Elméleti: képzések - pedagógus, tanuló - akkreditált és nem akkreditált képzések

Gyakorlati: intézménylátogatások (hazai, külföldi)

Iskolán kívüli oktatási helyszínek látogatása tanulókkal

Tematikák, módszertanok kidolgozása, működtetése, monitorozása

Beruházások megvalósítása

Vállalásunk: Négy módszertani fejlesztés

1. számú módszertani fejlesztés tervezett elemei a globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást, és a fenntartható gazdálkodást támogató programok keretrendszerében

Ökokertek létrehozása és működtetése

Termesztett ökotermékek: zöldségfélék, gyógynövények, fűszernövények feldolgozása

Nem formális és informális tanulás ökokertészetekben, gyógy-és fűszernövényes ültetvényekben

Zöld napok projekt

2. számú módszertani fejlesztés elemei a lelki és fizikai egészség fejlesztése, mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiség fejlesztés támogatása céljából

Mozgásos programok természetközelben projekt keretében

Konfliktuskezelés a művészetterápia eszközeivel

„Test és lélek” projekt - a testi és mentális egészség fejlesztése

„Szerek nélkül” programsorozat

„Időben a szexualitásról” projekt

3. számú módszertani fejlesztés elemei az informális tanulás tartalmainak, helyszíneinek, szolgáltatásainak bővítésére

Tanulás a múzeumpedagógia nonformális és informális lehetőségeivel

Tematikus osztálykirándulások

4. számú módszertani fejlesztés tervezett elemei a közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztéséhez kapcsolódóan

Családi vetélkedő

Új típusú vetélkedők

Új típusú versenyek

altVuityné Sárándi Klára igazgató

 Akadálymentesítés

Névnap

Szótárak

Beiratkozás

EFOP 3.3.7-17-2017

Látógató számláló:

Tanároknak

Keresés